Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Informace o komunálním odpadu 2021

Informace o komunálním odpadu 2021Víte, že…..

 

 • pokud nemáte možnost odvézt bioodpad na určené místo na „Podhůrčí“ a do „Klenců“, můžete se domluvit se zaměstnanci obce a požádat je o odvoz – drobný bioodpad nachystat do pevného pytle, větve na hromadu

 • na sběrné místo za společenským domem patří pouze odpad z domácnosti, ne z podnikatelské činnosti

 • kontejner na velkoobjemový odpad na sběrném místě neslouží pro uložení odpadu při vyklízení nemovitostí před prodejem nebo při nákupu

 • pokud odvezete na skládku Respono a.s. do Kozlan běžné množství odpadu, bude uloženo na základě předložení dokladu o trvalém pobytu nebo vlastnictví nemovitosti v Mouchnicích zdarma /běžným množstvím se rozumí odpad, který se vejde max.na vozík za osobní automobil/

 • odložení odpadu mimo místa k tomu určená – např. před bránu sběrného místa, je považováno za černou skládku, minimálně je to bezohlednost – na všem se dá domluvit, i na otevření dvora mimo provozní dobu

 • ke vstupu na sběrné místo slouží brána a jakýkoliv pohyb na sběrném místě bez vědomí starostky nebo zaměstnanců obce je nepřípustný – převeďme si to na situaci, kdyby vám někdo bez vašeho vědomí chodil na vaši oplocenou parcelu

 • štěpka, která je na Podhůrčí, je v přiměřeném množství po domluvě na obecním úřadě zdarma k odběru

 • pokud máte větší množství bioodpadu ke štěpkování a bude uložen na přístupném místě, je možno se domluvit na zpracování na místě

 • drobný bioodpad a piliny se ukládají zásadně na určené místo „Klence“ – v žádném případě nepatří k materiálu na štěpkování na začátku „Podhůrčí“

 • větve na štěpkování se ukládají zásadně na určené místo „Podhůrčí“

 • kartony je třeba do kontejneru na papír ukládat sešlapané – z důvodu úspory místa

 • plasty je třeba do kontejneru na plast ukládat sešlapané – z důvodu úspory místa

 • nábytek do kontejneru na velkoobjem je třeba ukládat rozložený – nechceme vyvážet „vzduch“, chceme aby se nám do kontejneru vešlo co nejvíce odpadu, doprava je nákladná

 • jedlé tuky a oleje můžete v pet lahvích uložit do nádoby na obecním úřadě

 • sběr železa a elektrospotřebičů provádí SDH Mouchnice, jinak můžete železo a elektrospotřebiče uložit na sběrném místě – prostředky získané odevzdáním slouží k podpoře činnosti SDH

 • vývoz popelnic probíhá 1 x za 14 dní v lichém týdnu, vývoz kontejnerů:plast 1xtýdně-v sudé úterý a lichou středu,papír-každý čtvrtek,sklo-1xměsíčně

 • občané naší obce vytřídili za rok 2021 celkem 21,794 t odpadu – plast,papír,sklo, obec díky tomu obdržela do rozpočtu od EKO-KOM částku 82.664,50

 • občané naší obce uložili do popelnic a velkoobjemového kontejneru za rok 2021 celkem 63,786 t odpadu

 • v roce 2021 předali občané k likvidaci 3 t pneumatik

 • v roce 2021 předali občané k likvidaci 0,78 t nebezpečného odpadu

 • v roce 2021 předali občané k likvidaci nebo dalšímu použití 1,443 t textilu

 • v roce 2021 předali občané k likvidaci 9,476 t bioodpadu - hnědé kontejnery

 • v roce 2021 připadá dle počtu trvale bydlících občanů 319 kg odpadu na občana

 • na poplatcích od občanů a majitelů nemovitostí v naší obci bylo v roce 2021 vybráno 193.700 Kč

 • náklady na svoz a uložení odpadu z popelnic a velkoobjemového kontejneru činily v roce 2021 částku 197.750 Kč

 • náklady na svoz a další využití tříděného odpadu – papír, sklo, plast činily v roce 2021 částku 93.708 Kč

 • náklady na likvidaci nebezpečného odpadu a pneumatik činily v roce 2021 částku 25.911 Kč

 • náklady obce na svoz, uložení nebo další využití odpadu činily za rok 2021: 3.164,86 Kč/t

 

Děkujeme, že třídíte a ukládáte odpad tam kam patří.

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů