Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Oznámení o svozu odpadu - sjednocení svozu celoročně 1x14 dní

Oznámení o svozu odpadu - sjednocení svozu celoročně 1x14 dníVážení občané od letošního roku dojde ke sjednocení četnosti svozu odpadu - popelnic, a to 1x14 dní celoročně. Toto opatření obec provedla v návaznosti na neustále se zvyšující ceny likvidace odpadu, které by časem vedly k podstatně rychlejšímu navyšování poplatku od občanů. Takto bude výše  poplatku ve stávající podobě udržitelná do doby než se navýší skládkovné, popř. ceny služeb spojených s likvidací odpadu. Dalším důvodem jsou požadavky na co nejvyšší podíl vytříděného odpadu a tím snižujícího se množství odpadu dále netříditelného, který je ukládán z popelnic na skládku. V naší obci máme několik míst s dostatečným počtem nádob na tříděný odpad, dále sběrné místo na velkoobjemový odpad, železo a bioodpad,  tudíž při maximálním třídění se do popelnic dostává minimum zbytkového odpadu a tím pozbývá týdenní svoz smyslu.  Tak jako v každé obci jsou i u nás nejen občané, kteří třídí maximálně, ale bohužel i občané, kteří nejen, že netřídí, ale navíc se zbavují odpadu způsobem, který hyzdí prostranství v obci a okolí obce. Tímto děkujeme Vám všem, kteří se chováte zodpovědně a využíváte všech možností odkládání odpadu, které Vám obec umožňuje.