Oznámení o konání III.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice

11.03.2020 17:36

Starostka obce Mouchnice svolává

III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mouchnice v roce 2020.

Koná se dne 18.3.2020 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu v Mouchnicích.

 

 

Návrh programu veřejného zasedání:

1/ Zahájení, program

2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů

3/ Kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání

4/ Návrh smlouvy o úvěru od Komerční banky a.s. - financování akce „Mouchnice – prodloužení chodníku podél silnice II/429 Kaplánky“

5/ Návrh na uzavření smluvního vztahu – stavební dozor k akci „Mouchnice – prodloužení chodníku podél silnice II/429 Kaplánky“

6/ Návrh termínů konání veřejných zasedání zastupitelstva obce Mouchnice ve 2.q 2020

7/ Inventarizační zpráva obce Mouchnice za rok 2019

8/ Program Pouťových oslav 5.7.2020 a konání akce Slet čarodějnic v dubnu 2020

9/ Informace – pořízení DA JSDH Mouchnice

10/ Návrh na připojení obce Mouchnice ke společné právní obraně obcí a měst proti povolení těžby štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh

11/ Návrh na změnu pojistné smlouvy – odpovědnost zastupitele za finanční škodu způsobenou obci

12/ Informace – opatření v souvislosti s koronavirem COVID-19

13/ Projektová dokumentace akce "MOUCHNICE - Prodloužení chodníku podél sil. II/429 "Kaplánky", veřejné osvětlení"

14/ Různé

15/ Diskuze

16/ Závěr

 

vyvěšeno: 11.3.2020

sňato:


 

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/