Oznámení o konání IV.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice dne 17.4.2019 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu

10.04.2019 14:06

1/zahájení, program
2/určení zapisovatele, volba ověřovatelů
3/kontrola usnesení z minulého zasedání
4/ výběr dodavatele - oprava chodeb a schodiště Komunitního centra Mouchnice
5/ vyjádření stanoviska k demolici mostu přes řeku Kyjovka - na pozemcích p.č. 1992/3,1992/9 a 1992/4 v k.ú. Mouchnice
6/ vyjádření stanoviska ke kácení dřevin pro účely územního řízení pro stavbu "Rekonstrukce traťového úseku Nesovice-Kyjov"
7/ plnění rozpočtu za 1.čtvrtletí 2019
8/ výběr dodavatele - rekonstrukce veřejného osvětlení  obce Mouchnice
9/ změna strojního pojištění komunální techniky STIGA
10/ vyjádření k žádosti Roman Vaněk - dodatečné povolení stavby Ekocentrum - Zájmová expozice zvěře Mouchnice
11/ zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Mouchnice za rok 2018
12/ návrh veřejnoprávní smlouvy Obec Mouchnice  a Město Kyjov o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování minimální sítě sociálního služeb pro rok 2019  ORP Kyjov
13/ rozpočtové opatření č. 3/2019
14/ různé
15/ diskuze
16/ závěr

 

 

 

 

Jana Kudličková

starostka obce Mouchnice

 

 

Vyvěšeno: 10. 4. 2019

Sňato: 17. 4. 2019

 

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/