Oznámení o konání IV.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice

06.05.2020 09:44

Starostka obce Mouchnice svolává IV. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mouchnice

dne 13.5.2020 v 18 hod ve společenském domě v Mouchnicích

 

Návrh programu zasedání:

1/ Zahájení, program

2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů

3/ Návrh na zařazení území obce do územní působnosti MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. pro programové období EU 2021-2027

4/ Návrh na opatření k úspoře spotřeby plynu v obecních budovách - změna produktové řady INNOGY Energie s.r.o.

5/ Město Kyjov - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mouchnice ke spolufinancování minimální sítě sociálních služeb pro rok 2020 ORP Kyjov

6/ Návrh na připojení obce ke společné právní obraně obcí a měst proti povolení těžby štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh

7/ Návrh dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů – Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., Město Koryčany a Obec Mouchnice

8/ Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – umístění veřejného osvětlení v části „Kaplánky“ na pozemku Jihomoravského kraje p.č. 1976/1 v k.ú. Mouchnice

9/ Inventarizační zpráva obce Mouchnice za rok 2019

10/ Návrh na odkup pozemku p.č. 379/35 v katastrálním území Mouchnice do vlastnictí obce

11/ Návrh na podání žádosti o dotaci na pořízení zařízení pro nakládání s bioodpadem a dalším odpady v obci Mouchnice

12/ různé

 

Jana Kudličková

starostka obce Mouchnice

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/