Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice - 19.6.2019 v 18 hod - zasedací místnost OÚ Mouchnice

12.06.2019 17:04

Starostka obce Mouchnice oznamuje konání

VI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice

dne 19. 6. 2019 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu

 

 

Návrh programu:

 

Návrh programu veřejného zasedání:

1/ Zahájení, program

2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů

3/ Kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání

4/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje-nákup plovoucího motorového čerpadla pro jednotku SDH Mouchnice

5/ Plná moc ve věci demolice mostu přes řeku Kyjovku

6/ Dodatek č. 1 – Respono a.s. - ceny za svoz odpadu od 1.1.2019

7/ Dodatek č. 1 – REMA Systém, a.s. - umístění sběrného boxu na drobná vysloužilá elektrozařízení a vytvoření místa zpětného odběru

8/ Rozpočtové opatření č. 5/2019

9/ Prodej trezoru

10/ Pověření starosty a náhradníka účastí na valných hromadách společností, jichž je obec Mouchnice akcionářem

11/ Závěrečný účet obce Mouchnice za rok 2018

12/ Účetní závěrka obce Mouchnice za rok 2018

13/ Účetní závěrka Mateřské školy v Mouchnicích – příspěvkové organizace za rok 2018

14/ Vyjádření stanoviska k projektu Ekocentrum – zájmová expozice zvěře Mouchnice

15/ Dohoda o provedení práce sjednaná se zastupitelem obce Davidem Mateleškem

16/ Návrh na poskytnutí příspěvku – rodina zemřelého místostarosty obce Dražůvky

17/ Příprava Pouťových oslav 2019

18/ Různé

19/ Závěr

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/