Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice - 10.7.2019 v 18 hod

02.07.2019 10:59

Starostka obce Mouchnice oznamuje konání

VII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice

dne 10.7.2019 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu

 

 

Návrh programu veřejného zasedání:

1/ Zahájení, program

2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů

3/ Kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání

4/ Hodnocení nabídek a výběr dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu – pořízení dopravního automobilu pro JSDH Mouchnice

5/ Návrh na úpravu využití ploch v návrhu Změny č. 1 ÚP Mouchnice

6/ Rozpočtové opatření č. 6/2019

7/ Různé

8/ Závěr

 

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/