Oznámení o konání VIII.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice dne 14.8.2019 v 18 hod

07.08.2019 21:37

Starostka obce Mouchnice oznamuje konání

VIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice

dne 14.8.2019 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu

 

 

Návrh programu veřejného zasedání:

1/ Zahájení, program

2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů

3/ Kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání

4/ Výběr dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu – pořízení dopravního automobilu pro JSDH Mouchnice

5/ Program k projektu "Tradice a rodina" podpořený z dotace JmK

6/ Návrh na zhotovení projektu opravy havarijního stavu zádržné plochy na vodu v části "Jestřabská"

7/ Nabídka DAS - právní ochrana zastupitelů

8/ Rozpočtové opatření č. 7/2019

9/ Nabídka MND a.s. - návrh na dodávky plynu

10/ Návrhy na opatření k rušení nočního klidu při soukromých akcích ve spol.domě

11/ Různé

12/ Závěr

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/