Upřesňující informace k položkovému rozpočtu veřejné zakázky malého rozsahu "Komunitní centrum Mouchnice-oprava fasády, zateplení obvodových stěn"

03.01.2020 09:57

Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu:

Komunitní centrum Mouchnice – oprava fasády, zateplení obvodových stěn

 

Dotaz č.1:

Prosíme o vysvětlení položky: "příprava podkladu,odstranění stávající omítky"

Odpověď: Jedná se o celkovou cenu za celou stavbu za práce a činnosti spojené s nutným odstraněním veškeré stávající omítky a penetraci podkladu před aplikací EPS.

 

Dotaz č.2:

Prosíme o vysvětlení položky: "stavební lešení"

Odpověď: Jedná se o veškeré náklady spojené s použitím lešení v rámci prací a činností prováděných na této zakázce.

 

Dotaz č.3:

Prosíme o vysvětlení položek: "EPS 70 F 100 mm" a "stěrka s perlinkou včetně silikonové omítky"

Odpověď: Tyto položky obsahují kompletní cenu /materiál + práce/ za uvedené m2 zateplení ETICS a také ukončení u terénu a povrchová úprava soklu – mozaika.

 

Dotaz č.4:

Prosíme o upřesnění chybějící položky k zateplení špalet u všech výplní otvorů na stavbě .

Odpověď: Zateplení špalet bude započteno do položek:"EPS 70 F 100 mm" a "stěrka s perlinkou včetně silikonové omítky".

 

Dotaz č.5:

Prosíme o vysvětlení položky: "oprava římsy"

Odpověď: Do této položky prosím uveďte cenu za opravu nezateplené části římsy štukem vč. silikonového barevného nátěru a potřebných doplňkových prací.

 

Dotaz č.6:

Prosíme o vysvětlení položek: "plastové okno/sklep a půda/1200mm x 800mm" a "plastové okno/kotelna/600mm x 800mm"

Odpověď: Požadujeme dodání a montáž standardní PVC zdvojené s izolačním 2-sklem a bílé barvě.

 

Dotaz č.7:

Prosíme o vysvětlení položky: "venkovní parapety hliník"

Odpověď: Tato položka znamená průměrnou cenu dodávky a montáže za 1ks parapetu cca v šíři 1200mm včetně PVC krytek.

 

 

Dotaz č.8:

Prosíme o vysvětlení položky: "elektroinstalace, rozvaděč"

Odpověď: Do této položky prosím uveďte soubor ceny za dodávku a montáž: klasického venkovního PVC rozvaděče zapuštěného do EPS (12 modulů) včetně 2 ks jističů (pro 2 okruhy osvětlení),1 ks proudového chrániče a cca 150 m kabelu CYKY pro rozvody ke světlům (osvětlení dvoru a sklepa) a 1 ks komplet vypínače u vstupu na dvůr z budovy .

 

Dotaz č.9:

Prosíme o vysvětlení položky: "světlo"

Odpověď: Tato položka znamená dodávku a montáž klasických venkovních svítidel s pohybovým čidlem.

 

Dotaz č.10:

Prosíme o vysvětlení položek: "přesun stavebních hmot" a "odvoz odpadu"

Odpověď: Tyto položky obsahují kompletní ceny za stavební hmoty a odpad za celou stavbu vč. vnitrostaveništních přesunů, nakládky, odvoz na skládku a poplatků za skládku.

 

Dotaz č.11:

Prosíme o vysvětlení položky: "úprava okapových svodů"

Odpověď: Do této položky prosím uveďte cenu za kompletní demontáž stávajících svodů, dodávku a montáž nových objímek svodů po zateplení EPS a zpětnou montáž stávajících svodů na stavbě.

 

Dotaz č.12:

Prosíme o vysvětlení položky: "expanzní nádoba - topení"

Odpověď: Do této položky prosím uveďte demontáž stávající expanzní nádoby v prostoru půdy včetně zaslepení potrubí a dodávku a montáž nové tlakové expanzní nádoby do kotelny včetně nutného vypuštění a napuštění topného okruhu a všech potřebných prací.

 

Dotaz č.13:

Prosíme o vysvětlení chybějící položky: odstranění drobných prvků na fasádě - prosíme o informaci do které položky máme docenit demontáž a zpětnou montáž drobných prvků na fasádě (např. větrací mřížky, zámečnické prvky apod.)

Odpověď: Tyto položky prosím uveďte do položky „úprava okapových svodů“.

 

 

 

 

 

Dotaz č.14:

Prosíme o vysvětlení textu z předmětné smlouvy o dílo - čl.3.4: "Mimo všechny definované části patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti: - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů" - prosíme o potvrzení že na předmětnou část díla se nevztahují žádné zvláštní podmínky jež by měli být promítnuty do předmětné ceny díla.

Odpověď: Potvrzujeme tímto, že na předmětnou část díla se nevztahují žádné zvláštní podmínky jež by měli být promítnuty do předmětné ceny díla.

 

Dotaz č.15:

Prosíme o informaci zda bude zadavatel požadovat nějaké poplatky za zábor veřejného prostranství, nutný pro řádné provedení stavby, a pokud ano, v jaké výši a do které položky je máme promítnout.

Odpověď: Zadavatel nebude požadovat poplatky za zábor veřejného prostranství.

 

V Mouchnicích dne 3.1.2020

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/