V. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mouchnice - dne 17.6.2020 v 18 hod ve společenském domě v Mouchnicích

10.06.2020 16:35

Starostka obce Mouchnice svolává

V. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mouchnice v roce 2020.

Koná se dne 17.6.2020 v 18 hod ve společenském domě v Mouchnicích.

 

 

Návrh programu veřejného zasedání:

1/ Zahájení, program

2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů

3/ Kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání

4/ Rozpočtové opatření č. 4/2020

5/ Závěrečný účet obce Mouchnice za rok 2019

6/ Účetní závěrka obce Mouchnice za rok 2019

7/ Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce, a.s.

8/ Návrh darovací smlouvy na krytí nákladů ve věci těžby štěrkopísku v těsné blízkosti vodního zdroje Bzenec komplex – Město Kyjov

9/ Odkup pozemku p.č. 379/35 v kat.území Mouchnice do majetku obce Mouchnice – projednání kupní ceny

10/ Různé

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/