Výsledky volby starosty a místostarosty

04.11.2018 12:48

Vážení občané,

v uplynulém týdnu se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, na kterém zastupitelé zvolili starostu        a místostarostu obce. Starostkou obce byla zvolena Jana Kudličková, místostarostkou obce Ivana Hanáková.

I přes poněkud emotivní průběh ustavujícího zasedání doufám, že spolupráce všech členů zastupitelstva bude přínosem pro chod a další rozvoj obce. Stejně tak doufám, že i vy občané se budete aktivně zajímat o dění v obci a s důvěrou se obracet na kteréhokoliv z členů zastupitelstva. Budu ráda, když naroste počet občanů, kteří se účastní pravidelných měsíčních veřejných zasedání. Tato zasedání se dají pojmout nejen jako úřední záležitost vyplývající ze zákona o obcích, ale i jako příležitost setkat se, neformálně probrat dění v obci, sdělit své připomínky a nápady.

Zastupitelstvo čeká v následujícím čtyřletém období mimo zajištění běžného provozu obce, zejména  práce na rozpracovaných projektech – pokračování v rekonstrukci budovy OÚ a MŠ, vybudování chodníku v části „Kaplánky“, financování části pořizovací ceny automobilu pro zásahovou jednotku SDH Mouchnice, změna č. 1 územního plánu Mouchnice, nákup komunální techniky, rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v celé obci /mimo náves/, zajištění projektu a posléze i realizace ozelenění obce a vybavení mobiliářem, úprava zahrady MŠ.

Pokud zastupitelstvo obce úspěšně dokončí většinu toho, co si předsevzalo, podaří se udržet tradiční kulturní a společenské akce, přidat několik dalšich menších setkání, i nadále úspěšně spolupracovat s Mateřskou školou, zaměřit se na oboustranně aktivnější spolupráci se zájmovými složkami, přispěje tak doufám k příjemnému pocitu z života na malé obci.

Nyní  chci zmínit fakt, který dlouhá léta ovlivňoval chod naší obce. V době, kdy v naší zemi došlo k zásadním politickým a společenským změnám, nastoupil v roce 1990 do funkce starosty obce pan Jiří Janovský a díky přízni většiny voličů vedl obec dalších sedm volebních období, tzn. v letech 1990 - 2018.  

Dovolte, abych mu touto cestou ze srdce poděkovala za jím vykonanou práci, při níž  uplynulo 28 let života jeho i naší obce. Podařilo se realizovat nejen zásadní projekty, které vedly k rozvoji obce a zvýšení kvality žití Vás, občanů Mouchnic.

Na závěr chci říct, že mým cílem je  být dobrou starostkou a ve spolupráci se zastupitelstvem zajistit další rozvoj obce i života v ní. K tomu ale potřebuji  i Vás, občany, kteří se podílí na udržování pořádku a klidu v naší malé obci. Jak už jsem řekla na ustavujícím zasedání - vím, že nebudu schopna vyřešit vše a splnit všechny požadavky k plné spokojenosti, ale jsem připravena Vás vždy vyslechnout a udělat maximum.

Jana Kudličková

Mouchnice dne 4. listopadu 2018

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
starostka tel. 603 993 541