Záměr prodeje obecního nemovitého majetku - pozemky p.č.1409/13 a st.313

19.06.2020 11:42

mapka k záměru prodeje 2020.pdf (219032)

 

Záměr prodat nemovitost

Obec Mouchnice

 

č. j. OÚMOUCH155/2020

 

Mouchnice, 19. června 2020

Obec Mouchnice

 

zveřejňuje podle §  39 odst. 1 zákona č.  128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů,

 

z á m ě r

 

prodat pozemek parc. č. 1409/13 o výměře 129 m2

 

a

 

pozemek parc. č. st.313 o výměře 2 m2

 

nacházející se v katastrálním území Mouchnice, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov.

 

Pozemky budou prodány za cenu dle znaleckého posudku a kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.

 

 

 

Jana Kudličková

starostka obce Mouchnice razítko obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19. 6. 2020

Sejmuto z úřední desky dne: 

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/