Obec

 

Obec Mouchnice leží na úpatí Chřibského pohoří a Ždánského lesa na obou březích řeky Kyjovky.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350. K datu 31.12.2002 byl počet obyvatel v obci 355 občanů, z toho 279 občanů starších 18-ti let , z toho 125 pracujících. Občanů do 18-ti let celkem 76.

Katastr obce je většinou členitého terénu v nadmořské výšce 216 -346 nm. Celková výměra katastru obce je 1274 ha, z toho 462 ha polí, 727 ha lesní půdy,5 ha vodní plochy, 9 ha zastavěné plochy a 71 ha ostatních ploch.

V obci je převážně řadová zástavba přízemních domů se sedlovou střechou. Je zde celkem 168 domů, z toho 112 trvale obydlených a 56 neobydlených, jeden bytový dům se čtyřmi bytovými jednotkami pařící bytovému družstvu Nový život Bučovice.Z neobydlených domů 43 slouží k individuální rekreaci.

Obcí prochází silnice druhé třídy č. 429 z obce Nemotice na severozápadě směrem do města Koryčany na východě.

Katastrální území obce sousedí s katastrálními územími obcí Nemotice, Snovídky,Koryčany, Jestřabice, Kyjov(Bohuslavice) a Lovčice.

V letech 1995 - 1996 proběhla v obci výstavba obecního vodovodu s připojením na vodovodní řád Koryčany-Kyjov ve správě VaK Hodonín.

V letech 1998-1999 byla obec zplynofikována.
V roce 2001 byla dokončena přestavba obecní prodejny na společenský dům.
V roce 2002 byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v obci.

Od roku 2003 jsou postupně opravovány místní komunikace a chodníky v obci.

Od roku 2010 probíhá po částech oprava prostor Mateřské školy v Mouchnicích - jídelna a sociální zařízení.

V roce 2014 bude zrekonstruována z důvodu havarijního stavu střecha budovy Komunitního centra v Mouchnicích - budova Mateřské školy a Obecního úřadu.

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/