Usnesení veřejné zasedání květen 2016


Usnesení
z V. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného
dne 18.5.2016 v 19hod v budově obecního úřadu
Zastupitelstvo
obce schvaluje:

1/
program veřejného zasedání

2/
ověřovatele zápisu: Gustav Barák, David Jelínek

3/
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 004/1/FVI "Mouchnice-oprava
místních komunikací" - vícepráce - sanace neúnosného
podloží části opravované místní komunikace - úsek vlevo před
domem č.p. 44 a 45, ve výši 157.375,02 Kč vč. DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

4/
Smlouvu o dílo "Mouchnice - oprava místních komunikací" č.
004/3/FVI - napojení /vyfrézování a položení asfaltového
povrchu/ státní komunikace k opravené místní komunikaci před
domem č.p. 134, 42 a napojení /vyfrézování a položení
asfaltového povrchu/ opravené místní komunikace k místní
komunikaci před domem č.p. 71 ve výši 323.571,24 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

5/
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje -
dle dotačního programu "Program rozvoje venkova Jihomoravského
kraje pro rok 2016", na účel a v rámci akce: Nákup mobiliáře
a regálů obecní knihovny ve výši 50000 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo
obce neschválilo:
1/
příspěvek na provoz pošty v případě jejího provozování Obcí
Nemotice
Zastupitelstvo
obce bere na vědomí:
1/
úkoly z minulého zasedání

2/
informace p. Motyčky k záměru v souvislosti se změnou územního
plánu Mouchnice

3/
plnění rozpočtu za 1.q 2016 - příjmová část rozpočtu
naplněna z cca 25%

4/
informace o přípravě pouťových oslav 5.-6.7.2016

V Mouchnicích dne
20.5.2016


Zapisovatel: Jana
Kudličková


Ověřovatelé: Gustav
Barák, David JelínekJiří
Janovský, starosta obce MouchniceVyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/