Usnesení z veřejného zasedání duben 2016


Usnesení
z IV.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného
dne 20.4.2016 od 19 hod v budově obecního úřadu

zastupitelstvo
obce schvaluje:

1/
ověřovatele zápisu: Ivana Hanáková, Simona Jáchimiáková

2/
příspěvek ve výši 250 Kč / občan na zájezd 5.11.2016 -
Praha - muzikál Mama Mia

3/
podání žádosti na Město Kyjov o uzavření veřejnoprávní
smlouvy na výkon přenesené působnosti agendy při povolování
dopravních staveb mezi Městem Kyjov a Obcí Mouchnice

4/
smlouvu o poskytnutí finančního daru pro účely podpory činnosti
MAS mezi Obcí Mouchnice a z.s. Kyjovské slovácko v pohybu ve výši
20 Kč/občan na rok 2016 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

5/
rozpočtové opatření č. 2/2016 - bez navýšení rozpočtu,
pouze přesuny v rámci rozpočtu

6/
poskytnutí finančního příspěvku základní organizaci Českého
svazu ochránců přírody ve výši 1000 Kč na provoz záchranné
stanice ptactva v Buchlovicích a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

7/
přijetí daru od TJ Slavia Mouchnice - pozemků p.č. 359/16 a
p.č. 359/14 v katastru obce Mouchnice, na kterých se nachází
fotbalové hřiště v Mouchnicích a dále objektů kabin
nacházející se na st. 275/1 a 275/2 v katastru obce Mouchnice,
přičemž veškeré náklady spojené s převodem uhradí obec
Mouchnice a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8/
smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Obcí Mouchnice
a Městem Kyjov - týká se realizace projektu cyklostezky Kyjov -
Bohuslavice - Mouchnice, II. a III.etapa Bohuslavice-Mouchnice a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

9/
provedení opravy havarijního stavu místní komunikace "u mlýna"
u domu č.p. 25 dodavatelem Eurovia CS a.s. v ceně dle cenové
nabídky, která vychází z cen, za které dodavatel nyní provádí
opravy místních komunikací v Mouchnicích a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo

zastupitelstvo
obce bere na vědomí:

1/
dokončení rekonstukce obecní knihovny, šatny MŠ a sociálního
zařízení pro MŠ a knihovnu


2/
odložení vyjádření stanoviska k zachování pošty v Nemoticích
na další veřejné zasedání


3/
informaci o získání dotace na výstavbu dětského hřiště ve
výši max 400.000 Kč a dotace na opravy místních komunikací
/právě prováděných/ ve výši max 1.000.000 Kč, které byly
poskytnutý Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, nadále
budeme při administraci dotací  spolupracovat s Ing. Ladou
Troubilovou


4/
konání akce Slet čarodějnic 30.4.2016


5/
konání akce Vítání občánků a oslava dne matek dne 8.5.2016


6/
obsah diskuze - SDH Mouchnice - konání okrskové hasičské
soutěže dne 22.5.2016 a sběr železného odpadu
zapisovatel:
Jana Kudličková                                                 
Jiří Janovský, starosta obce Mouchnice


ověřovatelé:
Ivana Hanáková, Simona Jáchimiáková


Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/