Usnesení z veřejného zasedání leden 2016

Usnesení z I.  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Mouchnice, konaného dne 22.1.2016 v 17 hod v budově obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ ověřovatele zápisu: Simona Jáchimiáková a David Machálek

2/ program veřejného zasedání

3/ stávající pojistnou smlouvu obecního majetku a odpovědnosti, sjednanou u Kooperativa pojišťovna a.s.

4/ odkup pozemků p.č. 2949 a p.č. 1999/3 ve vlastnictví p. Jarmily Krejcarové a návrh nabídnout p. Krejcarové kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, s tím, že další náklady spojené  s odkupem uhradí obec Mouchnice a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5/ že v případě převodu majetku  majetku TJ Slavia Mouchnice do majetku obce, půjde o bezúplatný převod, pověřuje starostu dalším jednáním

6/ navýšení  odměny člena zastupitelstva na  1000 Kč/měsíc a odměny místostarosty obce na  8000 Kč/měsíc

7/ rozpočtové opatření č. 11/2015, bez navýšení rozpočtu

8/ příspěvek 250 Kč každému účastníku zájezdu na muzikálové představení Carmen v Praze, dne 27.3.2016

V Mouchnicích dne 25.1.2016

 

zapisovatel: Jana Kudličková

ověřovatelé: Simona Jáchimiáková

                        David Machálek                                                Jiří Janovský, starosta obce Mouchnice

 

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/