Usnesení z veřejného zasedání prosinec 2015

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, konaného dne 16.12.2015 v 17 hod v budově obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schvaluje.

1/ ověřovatel zápisu: Gustav Barák, Ivana Hanáková

2/ strategický plán rozvoje obce Mouchnice na období 2015 – 2025

3/ dodavatele zpracování žádosti o dotaci a její podání – dotace na dětské hřiště a na opravu místních komunikací – Ing. Lada Troubilová, pověření podpisem smlouvy starostu obce

4/ volbu člena kontrolního výboru p. Věru Pulerovou, volbu předsedy kontrolního výboru p. Davida Jelínka

5/ složení inventárních komisí pro provedení inventarizace majetku obce 2015  - inv.komise pro inventarizaci majetku obce: Simona Jáchimiáková, Ivana Hanáková, inventarizační komise pro inventarizaci majetku Mateřské školy v Mouchnicích: Gustav Barák, David Machálek, předseda pro obě komise: David Jelínek

6/ Směrnici o inventarizaci majetku a závazků

7/ rozpočet obce Mouchnice 2016

8/ rozpočtové opatření č. 10/2015 – bez navýšení rozpočtu

9/ Obecně závaznou vyhlášku obce Mouchnice č.1/2015,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

10/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na spolufinancování sociálních služeb mezi městem Kyjov a obcí Mouchnice – příspěvek ve výši 5835 Kč na rok 2016

 

11/ Plán veřejných zasedání na 1.q 2016 – 22.1.2016 v 17 hod, 19.2.2016 v 17 hod, 18.3.2016 v 17 hod

 

V Mouchnicích dne 17.12.2015

 

 

zapisovatel : Jana Kudličková

 

ověřovatelé: Gustav Barák

                     Ivana Hanáková                                                 Jiří Janovský, starosta obce Mouchnice

 

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/