Usnesení z veřejného zasedání únor 2016

Usnesení II/2016 z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, konaného dne 19.2.2016

v 17 hod v budově obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ ověřovatele zápisu: Gustav Barák, David Jelínek

2/ výsledek hospodaření Mateřské školy v Mouchnicích za rok 2015 – zisk 57.816,53 a jeho rozdělení

takto: příděl do rezervního fondu 37.816,53 a příděl do fondu odměn 20.000 Kč

3/ účetní závěrku Mateřské školy v Mouchnicích ke dni 31.12.2015

4/ inventarizaci majetku obce a inventarizační zprávu 2015

5/ obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ

6/ dodavatele opravy místních komunikací /od č.p.24 po č.p.161 a od č.p.42 po č.p.51/ - společnost

Eurovia CS, a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo za cenu uvedenou v cenové nabídce ve

výši 1.559.390 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1/ informace o podání žádostí o dotace na opravu hasičské zbrojnice

2/ informace o podání žádosti o dotace na opravu budovy Komunitního centra Mouchnice – budovy

MŠ a obecního úřadu, knihovny, sociálního zařízení

3/ informace o podání žádosti o dotace na vybavení knihovny

4/ informaci o uzavření kupní smlouvy s p.Jarmilou Krejcarovou na odkup pozemku p. č. 2949 a

p.č.1999/3 o rozloze celkem 81 m2

V Mouchnicích dne 20.2.2016

zapisovatel: Kudličková

ověřovatelé: Gustav Barák, David Jelínek Jiří Janovský, starosta obce Mouchnice

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/