Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva březen 2016

Usnesení z III. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného dne 18.3.2016 v 17 hod v budově obecního úřadu


Zastupitelstvo obce schvaluje:


1/ověřovatele zápisu: David Jelínek, David Machálek


2/ veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na spolufinancování sociálních služeb mezi městem Kyjov a obcí Mouchnice – příspěvek ve výši 5693 Kč na rok 2016


3/ vyslovení zásadního nesouhlasu se záměrem těžby štěrkopísku v k.ú. Uherský Ostroh a připojení se k podnětu KHS Brno k zahájení přezkumného řízení ve věci stanoviska MŽP ČR ze dne 9.3.2015


4/ odmítnutí poskytnutí příspěvku farnosti Nemotice na restauraci lustrů, důvodem jsou letošní vysoké náklady obce na opravy obecního majetku


5/ rozpočtové opatření č. 1/2016 – bez navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu, pouze přesuny prostředků


6/ termíny veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice ve 2. čtvrtletí 2016 takto:

20.4.2016 v 19 hodin, 18.5.2016 v 19 hod, 22.6.2016 v 19 hodinová


7/ Směrnici obce Mouchnice o ocenění majetku reálnou hodnotou


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


1/ informace starosty obce o zahájení opravy místních komunikací

2/ zprávu o bezpečnostní situaci v zemním obvodu obce Mouchnice za rok 2015 – vyhotovila Policie ČR

3/ vyhlášení konkursu na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy v Mouchnicích, nástup od 1.9.2016, uzávěrka přihlášek do 30.5.2016

4/ obsah diskuze – v případě rušení nočního klidu po 22hod se obrátit na Policii ČR, hasičská zbrojnice je vyklizena, členové SDH Mouchnice domluví brigádu, příspěvek Stabila ČR bude poskytnut na nákup čerpadla, zásahová jednotka SDH Mouchnice požádá obec o zakoupení kompletního vybavení pro 1 osobu, dále 4 páry rukavic


V Mouchnicích dne 21.3.2016


Zapisovatel: Ivana Hanáková


Ověřovatelé: David Jelínek, David MachálekJiří Janovský, starosta obce Mouchnice

Vyhledávání

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/