O obci Mouchnice

Mouchnice (dříve Muchnice, německy Mauchnitz) jsou obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji (do 1. 1. 2007 patřily k okresu Vyškov) na rozhraní Chřibů a Ždánického lesa, 2 km západně od Koryčan. Mouchnicemi protéká řeka Kyjovka (Stupava). Území obce se nachází v přírodním parku Ždánický les. Žije zde asi 300 obyvatel.   

Dominantou obce je kaple, která byla v roce 1994 zasvěcena   sv. Cyrilovi a Metoději. Na hřebeni střechy kapličky je umístěn cyrilometodějský kříž - zhotovil pan Bochýnek z Nětčic. Dva oltářní obrazy s portréty Konstantina a Metoděje, které jsou součástí oltářního objektu jako celku, namaloval a daroval        Dr. Jan Hnátek z Brna. Mezi rameny kříže je proveden nápis: " Věčná úcta mužům, kteří položili základy k slovanské vzdělanosti a projevu moravské svébytnosti. "                                                  Na stránce rozevřené knihy zobrazené na portrétu Konstantina je text hlaholským písmem: " Všem lidem obce Mouchnice do znovu zbudované kapličky, zasvěcené patronům Moravy z úcty k dílu, které vykonali." 

 

    

image
1200px-Smiley.svg.png
logo.png
jihomoravsky kr.jpg

                       Kyjovské Slovácko v pohybu