Drobečková navigace

Úvod > Dotace

Dotace


Štítky:

Novější 1

Dotace Jihomoravského kraje v roce 2023 - obnova památek místního významu

Dotace na projekt

Více

Publikováno 11. 7. 2023 12:54

Dotace Jihomoravského kraje v roce 2023 - zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK

Dotace na projekt: "Dokumentace pro společné povolení - kanalizace Mouchnice" ve výši 358.100 Kč.

Více

Publikováno 11. 7. 2023 12:31

Dotace Jihomoravského kraje v roce 2022 - Objekt technického zázemí OÚ Mouchnice

Jihomoravský kraj podpořil v roce 2022 projekt "Objekt technického zázemí OÚ Mouchnice" částkou 250.000 Kč z dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022

Více

Publikováno 31. 8. 2022 10:35

Dotace Jihomoravského kraje v roce 2022 - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Jihomoravský kraj podpořil v roce 2022 projekt " II.etapa-stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Mouchnice" částkou 500.000 Kč v rámci dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022.

Více

Publikováno 31. 8. 2022 9:15

Dotace Jihomoravského kraje v roce 2022-Podpora památek místního významu

Jihomoravský kraj podpořil v roce 2022 projekt " - Obnova památek místního významu v obci Mouchnice - kříž Díly částkou 39.000 Kč.

Více

Publikováno 31. 8. 2022 9:11

Dotace Jihomoravského kraje v roce 2022 - Podpora rodinné a seniorské politiky

Jihomoravský kraj podpořil v roce 2022 projekt "Komunitní život v obci Mouchnice 2022" částkou 29.000 Kč.

Více

Publikováno 31. 8. 2022 9:06

Dotace Jihomoravského kraje 2021 - Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí

V rámci dotačních programů Jihomoravského kraje byla naší obci poskytnuta v roce 2021 dotace na projekt: Pořízení vybavení - mezigenerační setkávání obyvatel obce Mouchnice Z dotace byl pořízen párty stan, dřevěný stánek a stínící plachty. Jednalo se zejména o vybavení pro zajištění "mokré varianty" na akcích pořádaných v naší obci.

Více

Publikováno 26. 1. 2022 9:46

Výsadba v naší obci - stromy /třešně/ a keře - z příspěvku Nadace Partnerství

Více

Publikováno 19. 5. 2021 15:04

Výsadba v naší obci - stromy /hrušně/ a keře na návsi - za přispění Nadace Veronica

Cílem projektu bylo vysazení dřevin na návsi v Mouchnicích. Prioritně nám šlo o vysazení zcela nového stromořadí hrušní, které nahradí postupně dožívající stromořadí starých hrušní. Stromořadí bylo doplněno výsadbou okrasných keřů. Projekt byl financován Nadací Veronica z výtěžku veřejné sbírky ve výši 15000 Kč a Obcí Mouchnice.

Více

Publikováno 19. 5. 2021 8:55

dotace rok 2021: Podpora domácího kompostování - obec Mouchnice

Více

Publikováno 26. 4. 2021 16:47

Novější 1