Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


2 Starší

Oznámení o svozu odpadu - sjednocení svozu celoročně 1x14 dní

Vážení občané od letošního roku dojde ke sjednocení četnosti svozu odpadu - popelnic, a to 1x14 dní celoročně. Toto opatření obec provedla v návaznosti na neustále se zvyšující ceny likvidace odpadu, které by časem vedly k podstatně rychlejšímu navyšování poplatku od občanů.



Výsadba stromů na návsi za přispění Nadace Veronica

Oznamujeme občanům, že v pátek 27.11.2020 od 9 hod bude probíhat na návsi výsadba 14-ti stromů. Sázet budeme 3 odrůdy hrušní, stejných jako jsou dosud na návsi vysazeny. Finančně se na výsadbě podílí obec a Nadace Veronica, která poskytla příspěvek z fondu veřejné sbírky ve výši 15000 Kč.



MUDr. Šoc

MUDr. Šoc oznamuje svým pacientům, že ordinuje pouze na objednávku, dle předchozí telefonické domluvy.



UPOZORNĚNÍ - Z Á K A Z ukládání nebezpečného odpadu na sběrné místo za společenským domem



Zájem o vývoz jímky již prosím hlaste na Obecní úřad Mouchnice.

Město Koryčany již toto bude zajišťovat jen pro své občany.



Jednotka SDH Mouchnice - pořízení nového dopravního automobilu



Bezpečnost chodců.

Žádáme občany, aby z důvodu bezpečnosti chodců neparkovali na chodníku a ani automobilem nezasahovali do části chodníku. Dbejte také na dodržení dostatečného prostoru na projetí záchranných složek.



Opětovně žádáme majitele psů, aby zabránili volnému pohybu jejich psů po vesnici.

V poslední době došlo k několika napadením mezi psy a take napadení občana psem.



Velkoobjemový kontejner je určen pouze pro ukládání menšího množství odpadu.

Větší množství je třeba odvézt přímo na skládku v Kozlanech.



2 Starší