Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


 Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce

ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi od 01012024.odt účinnost od 1. 1. 2024

ozv-mistni-poplatek-ze-psu 01012024.odt účinnost od 1. 1. 2024

OBEC Mouchnice vyhláška systém odpadu od 032024 po úpravě mvcr.docx účinnost od 14. 3. 2024

Nařízení obce Mouchnice č. 1/2023, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje, účinnost od 1.1.2023

 

ozv poplatky odpad 2023 zrušení osvobození do 15 let.pdf , účinnost od 1.1.2023 do 31. 12. 2023 - PLATNOST SKONČILA

Obecně závazná vyhlaška č. 1/2021 - poplatky odpady, účinnost od 1.1.2022 do 31.12.2022 - PLATNOST SKONČILA

Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č. 1/2019 - poplatky odpad , účinnost od 1.1.2020 do 31.12.2021 - PLATNOST SKONČILA

Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mouchnice, účinnost od 1.1.2020 do 31. 12. 2023 - PLATNOST SKONČILA

Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, účinnost od 1.1.2020 do 31. 12. 2023 - PLATNOST SKONČILA

Nařízení obce č. 1/2015 - Tržní řád,účinnost od 1.12.2015 do 31.12.2022 - PLATNOST SKONČILA

Obecne zavazna vyhlaska obce Mouchnice č. 2/2012 o pohybu psu na veřejném prostranství, účinnost od 1.1.2013

 

 

Název vyhlášky Účinnost
účinnost skončila k 31.12.2012 - Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č. 1/2009  1.1.2010-31.12.2012
účinnost skončila k 31.12.2012 - Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č. 1/2002 - O chovu a držení zvířat  8.6.2002 - 31.12.2012
účinnost skončila k 31.12.2005 - Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č.2/2002O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 1.1.2003-31.12.2005
účinnost skončila k 31.12.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č.1/2001O stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpade.
 1.1.2002-31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy v Mouchnicích  6.4.2017
Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č. 1/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  15.3.2016
účinnost skončila k 31.12.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2016 - 31.12.2019
účinnost skončila k 31.12.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č. 1/2011 o místním poplatku ze psů  1.1.2012 - 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška Obce Mouchnice č. 01/2005-Požární řád  1.6.2005

Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č. 1/2019 - poplatky odpad 

 1.1.2020 - 31.12.2021
Kategorie: